Shikha Sharma

22 Years, 34-27-34, Jaipur

Manjri Khosla

21 Years, 34-26-34, Jaipur

Richel Fernandes

23 Years, 34-26-34, Jaipur

Soniya Gupta

22 Years, 34-27-34, Jaipur

scroll up